वाहन खरेदी आणि नक्षत्र

वाहन खरेदी आणि नक्षत्र

पुनर्वसु, स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा, शततारका ह्या नक्षत्रांवर वाहन खरेदी करावे.

ह्या नक्षत्रांवर वाहन खरेदी केल्यास सुख देईल, वाहनाची मोडतोड होणार नाही असे समजले जाते आणि तसा लोकांचा अनुभवही आहे. अपघात कमी प्रमाणात घडतील व सुख लाभेल.

आपला,
विकी

image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s