दारिद्रय निवारणासाठी मंत्र

ओम ह्रीम दारिद्रय दहनाय महादेवाय नमः |

ह्या मंत्राचा रोज ११०० वेळा याप्रमाणे सलग १११ दिवस केल्यास दारिद्रय नाहीसे होते. निरंतर सुख अंड समृद्धी प्राप्त होते. या काळात सोमवारचा उपवास केल्यास जास्त फायदा होतो. बर्याच लोकांना मी हा मंत्र सांगितला होता आणि त्या सर्व लोकांचे अनुभव खूपच चांगले आहेत. याचा अर्थ असा न्हवे की सर्व प्रयत्न सोडून फक्त मंत्र म्हणत बसावा. त्याचा फायदा होतो नाही. तुमचे प्रयत्न, तुमची इच्चा शक्ती, तुमचा आत्मविश्वास, तुमचे कष्ट हे असावेच लागतात. याच्या जोडीला हा मंत्र आहे जो तुमचे दारिद्रय नाहीसे करेल. ipv-linkedin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s